Pss

VISI PUSAT SUMBER SEKOLAH

Mewujudkan warga sekolah yang berilmu dengan sahsiah yang seimbang, berfikiran kreatif dan inovatif melalui sikap suka membaca dan meneroka sumber informasi

MISI PUSAT SUMBER SEKOLAH

* Melengkapkan PSS dengan prasarana informasi yang berteknologi tinggi
* Menyajikan koleksi khazanah informasi yang terkini dan berkualiti
* Mengintegrasikan PSS dengan media berteknologi tinggi
* Insan yang berinformasi
* Mencanai minda yang bestari
* Membentuk warga sekolah yang berkualiti

OBJEKTIF PUSAT SUMBER

* Mewujudkan kecemerlangan pendidikan di sekolah
* Menggalakkan penggunaan kemudahan PSS
* Pemupukan tabiat belajar pelajar di sekolah
* Penghasilan bahan untuk P & P
* Memperolehi kemahiran maklumat di kalangan warga sekolah

MATLAMAT PUSAT SUMBER

* Mempertingkatkan mutu pendidikan sekolah
* Membentuk satu profesion perguruan yang positif
* Membentuk pelajar yang berilmu

Advertisements

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: