iQ-Pss BTP Tarantula

Sistem iQ-PSS

 iQ-PSS adalah singkatan bagi Indeks Kualiti Pusat Sumber Sekolah diguna pakai sebagai indeks piawai pengukur Prestasi Pusat Sumber

Sekolah bantuan kerajaan seluruh Malaysia. iQ-PSS menterjemahkan kriteria kualitatif pencapaian PSS kepada indek kuantitatif kualiti agar

prestasi sesebuah PSS boleh diukur secara seragam dan dibuat analisa bagi mengenalpasti kekuatan dan kelemahan PSS dalam merancang

tindakan pembetulan dan penambahbaikan dari segi peruntukan kewangan, pembekalan bahan (koleksi) PSS, peralatan, program latihan, program

Jejak Maklumat dan sebagainya agar dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan dan mencapai matlamat dimasa hadapan . Proses yang terlibat

dalam program iQ-PSS ini adalah proses penarafan Pusat Sumber Sekolah bagi sekolah bantuan kerajaan seluruh Malaysia. Proses penarafan ini

melibatkan Guru Perpustakaan dan Media, Pegawai PKG, Pegawai Unit PSP BTPN dan Pegawai Unit PSS Sektor PSP.

Capaian ke Sistem iQ-PSS

 Untuk membuat capaian ke atas Sistem iQ-PSS ini, anda perlu menggunakan pelayar web dengan menaip alamat URL berikut

http://bibliografi.moe.edu.my atau http://btp.tarantula.my. Prestasi capaian bergantung kepada talian internet anda.

*Sebarang masalah Rujuk Manual Sistem iQ-PSS 

RUMAH

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: